.

Handelsbetingelser


Disse forretnings betingelser for Be Mindful gør sig gældende pr. 1. jan.2023.

Produkter og tjenester udbydes af:


Be Mindful,
CVR 43617966,
Florasvej 1.th. 2600 Glostrup
Tlf. 30491014

Email: info@bemindful.dk

Enhver ydelse fra Be Mindful til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, med mindre disse er fraveget ved udtrykkeligskriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Be Mindful skriftligt har accepteret disse.

Be Mindful forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil BeMindful bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nyevilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Be Mindful’s skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.1.Priser, betaling, tilmelding og levering

Alle priser er i danske kroner og eksl. moms, med mindre andet ekspliciter nævnt.

Efter tilmeldingen modtager du en bekræftelse på registrering og en faktura.

Fakturaen skal betales senest 14 dage efter den angivne dato på fakturaen.

Du er ikke tilmeldt forløbet før fakturaen er betalt.

Betaling foretages med bankoverførsel til Nordea bank:
Reg. nr. 2277 - konto nr. 9033463402


Ved for sen betaling påregnes 1% rente pr. måneden i henhold til rentelovens bestemmelser.

Produkterne bliver afholdes som kurser, forløb eller events.2.Rettigheder

Alle rettigheder til kurser, forløb eller arrangementer tilhører Be Mindful.

Kursus materialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektroniskmedie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sinhelhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Be Mindful. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager

Be Mindful intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.


3.Aflysning, reklamations- og fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af produkter, samt afmelde din tilmelding til et forløb op til 14 dage før forløbets startdato i henhold til forbrugeraftalelovens § 18.

Afmeldingen skal ske skriftligt ved at sende en email til info@bemindful.dk senest 14 dage før forløbets start.

Somerhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af kurser, forløb og events.

Du har ret til at fortryde og afmelde din tilmelding til et forløb optil 14 dage før forløbets startdato.

Hvis afmeldingen sker senere end 14 dage før forløbets start, refunderes forløbets gebyr ikke.

Bemærkvenligst, at e-mails skal være kommet frem til Be Mindful’s mailbox inden udløbet af fristen.

Hvis du vælger under forløbet at afbryde dette, uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist.

Afbestilling skal ske skriftligt på mail til info@bemindful.dk

Ved framelding mindre end 14 dage til forløbet startdato gives der ingen refusion.4.Klagepolitik


Hos Be Mindful søger vi at sikre en retfærdig behandling af enhver klage, og vi forsøger at løse eventuelle klager på en rettidig og retfærdig måde. Alle klager vil blive behandlet efter bedste evne. Processen for indgivelse af klager lyder således:


5.Databehandling


BeMindful foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere varen til Kunden.

Personoplysningerregistreres hos Bemindful.dk og opbevares så længe, der opretholdeset formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at detaltid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamlesog hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Ejeren for bemindful.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden. Den dataansvarlige er Be Mindful.

Oplysninger afgivet til bemindful.dk vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsommeoplysninger. Som registreret hos bemindful.dk har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden.

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til bemindful.dk via e-mail til info@bemindful.dk


Cookies

På bemindful.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.6.Force majeure

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs.udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold tilf orbrugeraftaleloven.

Forcemajeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig,oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud,naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunnevære forudset af Be Mindful på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.7.Ansvarsfraskrivelse


BeMindful kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.