.

Forløb i mindfulness og leg

Be Mindful hjælper jeres børnehave med at sætte mindfulness og leg på dagsordenen med et jordnært og praksis funderet

8 - 12 ugers forløb for børnehavebørn og pædagogisk personale.


Et forløb i mindfulness og leg for børnehavebørn vil sætte fokus på trivsel og læring i jeres børnehave og styrke de pædagogiske kompetencer.


Om forløbet

I får tilbudt et skræddersyet forløb i mindfulness og leg for jeres børnehavebørn som går i samspil med det pædagogiske personale. Et forløb tager altid udgangspunkt i jeres unikke institution og børnegrupper, samt de udfordringer og ønsker I måtte have for jeres praksis. Samtidig vil indholdet af forløbet og det tilhørende materiale fungere som inspiration og give konkrete forslag til fremtidige pædagogiske læreplaner.


Alle
aktiviteter kan udføres og varieres efter behov og er udarbejdet med hensigt på at bidrage til den styrkede pædagogiske læreplan for børnehaver og kan benyttes i bl.a. følgende læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling

 • Social udvikling

 • Krop, sanser og bevægelse

Mindfulness´ effekt på børn

I følge hjerneforskere skaber mindfulness, leg og kropslig udfoldelse nye spor i hjernen, som øger paratheden til at lære via øget opmærksomhed. Udover øget læringsparathed opnår børn, via mindfulness og leg, nye og positive mentale vaner, som støtter dem i en ofte hektisk hverdag i børnehaven.


Effekterne af mindfulness er talrige, hvilket forskningen også viser. MEN ingen effekt uden indsats. Derfor er det vigtigt for mig, at I som pædagogisk personale efter endt forløb, føler jer klædt på til at forsætte aktiviteterne med børnene, således at mindfulness og leg bliver en fast integreret del af dagligdagen.

Formålet med forløbet

Jeg lægger vægt på, at skabe et trygt inkluderende læringsmiljø for børn og understøtte deres udvikling på nedenstående områder:


 • Evnen til at deltage aktivt i konstruktive fællesskaber og modet til at tage initiativ

 • Opleve livsglæde, samhørighed, meningsfuldhed og medbestemmelse

 • Regulering af følelserne og at blive bedre til konflikthåndtering
 • Evnen til at indgå i sociale relationer og øve sociale færdigheder

 • Personlig modenhed, gåpåmod og robusthed

 • Opleve at være værdsat, vigtig og betydningsfuld for andre

 • Empati og medfølelse, glæde og velvære

 • Skabe ud fra egen fantasi og at kunne bidrage med egne erfaringer i fællesskabet

 • Udforske kroppen og fremme kropsbevidstheden

 • Forståelse af forskellige følelser, sanser og kropslige fornemmelser

 • Opleve indre ro og naturligt gearskifte

 • Opmærksomhed, fokus, koncentration og indlæring

 • Muligheden for at få energifyldte eller omsorgsfulde oplevelser sammen

 • Parathed hos de ældste børnehavebørn til at komme i skole


Gevinsten er også, at det pædagogiske personale har mulighed for at blive inspireret af at se børn i nye situationer og roller.